Kích thước kẹp file chuẩn là bao nhiêu?

Kẹp file là tài liệu khá quan trọng và cần thiết hấu hết đối với các công ty.

Kích thước kẹp file chuẩn là : 21,5cm x 30,5cm. (to hơn khổ A4 1 chút, để đựng các tài liệu A4).

Leave a Comment